Home / Instalacje  / Ciepła woda w wersji eko

Ciepła woda w wersji eko

Spread the love

Aby przygotować ciepłą wodę do mycia możemy zastosować nowoczesne rozwiązania, takie jak kolektory słoneczne czy specjalną powietrzną pompę ciepła do c.w.u.

Urządzenia te podczas działania nie wytwarzają spalin, więc nie zatruwają powietrza, co jest obecnie szczególnie ważne w kontekście problemu ze smogiem. Montaż kolektorów słonecznych lub pompy do c.w.u. (ciepłej wody użytkowej) warto wziąć pod uwagę, gdy do ogrzewania domu stosujemy drogie paliwa, takie jak olej opałowy, gaz płynny czy energię elektryczną. Zastosowanie jednego z tych urządzeń umożliwia bowiem obniżenie kosztów eksploatacji, zwłaszcza gdy ze względu na liczną rodzinę potrzebujemy dużo ciepłej wody .

 Woda do mycia z kolektora

Dwa najważniejsze elementy instalacji solarnej to kolektory słoneczne (do wyboru są płaskie lub próżniowo-rurowe, najczęściej jednak stosuje się te pierwsze) oraz zasobnik. Aby cały układ właściwie działał doświadczony fachowiec powinien dobrać ich wielkość.

Do obliczeń stosuje się symulacje komputerowe lub metody uproszczone bazujące na liczbie mieszkańców.  Zwykle przyjmuje się 1,5 m2 powierzchni kolektora płaskiego na osobę zużywającą 50 l/dobę wody o temperaturze 45oC.  Zatem, gdy w domu mieszka 4-osobowa rodzina, odpowiedni będzie na przykład zestaw kolektorów o łącznej powierzchni 6 m2.

Viessmann

Z kolei pojemność zasobnika solarnego dostosowuje się do powierzchni ułożonych kolektorów. Dzięki temu w słoneczne dni zmagazynujemy nadmiar energii cieplnej, którą wykorzystamy, gdy na przykład kolejny dzień będzie pochmurny lub deszczowy. Dlatego przyjmuje się, że pojemność zasobnika powinna być od 20 do 100% większa niż wynosi dobowe zużycie ciepłej wody w domu. Przykładowo, jeśli dziennie zużywamy 200 l ciepłej wody, to powinniśmy wybrać zasobnik nie mniejszy niż 240 l, ale lepszy będzie taki, który ma 300-400 l. Dodatkowo, trzeba uwzględnić warunek, aby na każdy 1 metr kwadratowy kolektorów przypadało 50 l zgromadzonego zapasu wody. Zatem, jeśli na dachu będą ułożone trzy kolektory płaskie o powierzchni 2 m2 każdy, wówczas powinniśmy zamontować zbiornik o wielkości nie mniejszej niż 300 l (3 x 2 x 50 = 300 l).

Fachowcy zalecają montaż płaskich kolektorów słonecznych na dachu od strony południowej, pod kątem 30-60o, w miejscu niezacienionym. Gdy dach ma skomplikowany kształt panele słoneczne możemy umieścić na dachu garażu lub w ogrodzie na odpowiedniej konstrukcji wsporczej.

 Woda do mycia z powietrznej pompy ciepła do c.w.u.

Dostępne na rynku powietrzne pompy ciepła przeznaczone wyłącznie do podgrzewania wody użytkowej różnią się budową. Pierwszy model to tzw. nadstawka, który wykorzystuje się do współpracy z istniejącym już zasobnikiem ciepłej wody. Dlatego takie rozwiązanie zwykle jest wybierane w domach poddawanych termomodernizacji. Drugi typ pompy – znacznie popularniejsza opcja – to urządzenie zintegrowane z zasobnikiem stojącym, którego pojemność waha się zwykle od 150 do 300 l.

Pompa ciepła do c.w.u. może czerpać ciepło z powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego.. Urządzenie na powietrze wewnętrzne pobiera ciepło z pomieszczenia, w którym się znajduje (np. z pralni lub suszarni). Z kolei do drugiego rodzaju pompy podłącza się dwa kanały wentylacyjne o średnicy 150-200 mm. Jednym z nich pobierane jest powietrze zewnętrzne, a drugim usuwane jest już schłodzone. Uzyskana w ten sposób energia cieplna przekazywana jest do wody zgromadzonej w zasobniku. Producenci podają różne wartości najniższej temperatury powietrza zewnętrznego, przy której pompa ciepła do c.w.u. może działać. Na rynku spotkamy modele, które pracują do -10oC, a kiedy na dworze jest zimniej należy włączyć dodatkowe źródło ciepła. Może to być na przykład kocioł zasilany gazem płynnym, olejem opałowym czy na paliwa stałe. Współpracę obu tych urządzeń (kotła i pompy ciepła do c.w.u.) umożliwia zamontowana w zasobniku pompy fabrycznie zamontowana wężownica, a także grzałka elektryczna.

 

Zapisz się do newslettera

redakcja@ideadomu.pl

Ocena
BRAK KOMENTARZY

DODAJ KOMENTARZ