Home / Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.ideadomu.pl

Administratorem strony jest DTMEDIA, NIP: 9522125509

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail biuro@ideadomu.pl

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – DTMEDIA

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.ideadomu.pl

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

 

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą okienka „Dodaj komentarz”.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 4. Podanie danych jest zawsze dobrowolne.
 5. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych i adresów e-mail.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych,  sprostowania lub usunięcia.
 8. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 9. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych  oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 10. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej.
 11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
 12. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 13. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, z jakiego korzysta Użytkownik.
 14. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 15. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 16. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.