Home / Idea domu  / Własna energia elektryczna

Własna energia elektryczna

fotowoltaika
Spread the love

Jednym z podstawowych zastosowań fotowoltaiki jest generacja energii elektrycznej przez systemy fotowoltaiczne na dachach domów jednorodzinnych. Ogniwa fotowoltaiczne są urządzeniami przekształcającymi promieniowanie słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną. Proces zamiany nosi nazwę konwersji i odbywa się bez ubocznej produkcji zanieczyszczeń, hałasu oraz innych czynników, które mogą wpływać niekorzystnie na środowisko.

Zastosowanie

Fotowoltaika, jako technika wykorzystująca promieniowanie słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, staje się w Polsce coraz bardziej popularna. Współczesne instalacje fotowoltaiczne stosowane są do zasilania różnych obiektów, zaczynając od obszarów poza zasięgiem sieci elektroenergetycznej, gospodarstw domowych, domów letniskowych, aż do instalacji energetyki zawodowej i sprzedaży energii.

Montaż urządzeń

Planując montaż instalacji fotowoltaicznej należy szczególną uwagę zwracać na zabudowę bliskiego otoczenia (np. dachu) oraz na istniejącą lub planowaną zabudowę w najbliższej okolicy. Dotyczy to także rosnących już drzew lub planowanych nasadzeń. Podczas projektowania ułożenia modułów fotowoltaicznych na dachu należy sprawdzić, czy cień od innych elementów konstrukcji budynku (anten, kominów, wywietrzników) nie będzie powodował niekorzystnego zacienienia. Zasłonięcie modułu fotowoltaicznego przyczynia się do zmniejszenia jego mocy lub w krańcowym przypadku – spadku mocy całego generatora. Ogniwa fotowoltaiczne montuje się na intensywnie nasłonecznionej powierzchni:

  • połaci dachu
  • w oddzielnym miejscu zlokalizowanym w pobliżu domu Niektóre moduły są wyposażone w diody obejściowe. W wypadku pełnego zacienienia szeregu ogniw, dioda obejściowa przewodzi prąd obok nich. Moduły fotowoltaiczne mogą być montowane w różnych miejscach, w położeniu poziomym lub pionowym, o pochyleniu wynikającym z konstrukcji dachu lub położenia geograficznego i gabarytów samego modułu. Projekt instalacji powinien zawierać ułożenie pól montażowych modułów, a także ilość i połączenia pól elektrycznych.

Dobór urządzeń i konsultacja

  • Należy pamiętać, iż instalacje fotowoltaiczne powinny być dobierane wyłącznie przez specjalistów w tej dziedzinie. Wysoki stopień efektywności zależy nie tylko od jakości modułów, ale przede wszystkim od ich prawidłowego podziału i ustawienia w rzędach (równolegle i w szeregach).
  • Niezbędny jest fachowy dobór falowników pod względem parametrów instalacji i rozmieszczenia modułów.
  • Każda projektowana instalacja bez względu na swój rozmiar (dla domów jednorodzinnych czy dużych obiektów) bezwzględnie powinna być dobrana indywidualnie i sprawdzona profesjonalnymi programami symulacyjnymi.
fotowoltaika

Viessmann

Z mocą słońca

Każdego roku wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną. Roczny wzrost zużycia w krajach rozwiniętych wynosi ok. 1%, a w krajach rozwijających się ok. 5%. Z tego powodu oraz z faktu, że światowe zasoby paliw kopalnych są ograniczone, istnieje pilna potrzeba pozyskiwania energii elektrycznej innymi metodami niż tradycyjne. Jedną z takich metod jest stosowanie układów fotowoltaicznych wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej promieniowanie słoneczne.

Praca urządzenia

Moduły fotowoltaiczne pracują w różnych warunkach atmosferycznych. W związku z tym, w czasie ich pracy intensywność promieniowania będzie zmienna, a ich moc również będzie ulegać modyfikacji. Wielkość promieniowania zależy także od orientacji i nachylenia modułów. Generator solarny, zorientowany na południe i nachylony względem poziomu pod kątem 35° – 40° daje w Polsce najwyższe, średnioroczne uzyski prądu, jednak, nawet przy większych odchyleniach od orientacji optymalnej i nachyleniu, np. 25° instalacja fotowoltaiczna nadal jest opłacalna.

Zalety systemu fotowoltaicznego

pozwala w ekonomiczny sposób wytworzyć energię, a przy tym redukuje zanieczyszczenie środowiska, nie emituje CO2, a także pozwala chronić naturalne zasoby energetyczne pojedyncze ogniwo jest w stanie wygenerować prąd o mocy 1-6,97 W instalacja jest bezobsługowa i cechuje się dużą żywotnością, szacowaną na około 30 lat nie wymaga magazynowania opału oraz składowania i utylizacji produktów spalania przemienia nie tylko bezpośrednie, ale i rozproszone promieniowanie słoneczne w pochmurny dzień

fotowoltaika

Viessmann

Zapisz

Zapisz

Zapisz się do newslettera

redakcja@ideadomu.pl

Ocena
BRAK KOMENTARZY

DODAJ KOMENTARZ