Home / Materiały Partnerów  / Viessmann – gruntowe pompy ciepła

Viessmann – gruntowe pompy ciepła

Spread the love

Gruntowe pompy ciepła Viessmann Vitocal oparte są o konstrukcję sprężarek Scroll, zapewniających długoletnią, bezobsługową i szczególnie cichą pracę. Na bazie ponad 30 lat doświadczenia, firma Viessmann oferuje pompy ciepła korzystające z ciepła gruntu, wody lub powietrza. Różnorodne wariantu wykonania pomp ciepła Vitocal umożliwiają ich stosowanie w niemal każdym rodzaju budynku, także we współpracy z kolektorami słonecznymi dzięki szerokiej ofercie podgrzewaczy i zasobników.

Pompa ciepła Vitocal 300-G

Nowa pompa ciepła Vitocal 300-G wykorzystuje technologię sprężarek z elektronicznie sterowanym zaworem rozprężnym oraz systemem RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System). Stała optymalizacja pracy sprężarki pozwala na uzyskiwanie wysokiego współczynnika efektywności COP do 4,9 dla pompy w wersji solanka/ woda (według normy EN 14511), redukując wyraźnie roczne koszty eksploatacji urządzenia. Pompa ciepła Vitocal 300-G stanowi uzasadnione rozwiązanie zarówno dla inwestycji w nowych budynkach, jak też w budynkach poddawanych modernizacji. Nowy wariant kompletnej zabudowy pompy ciepła (wersja solanka/ woda BWC) zawiera w obudowie urządzenia: pompę obiegową obiegu solanki oraz wody grzewczej, zawór przełączający trybu pracy ogrzewanie c.o./ podgrzewanie c.w.u. oraz grupę bezpieczeństwa. Możliwe jest wbudowanie elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody grzewczej. Pompa ciepła Vitocal 300-G jest w pełni przystosowana do współpracy z modułem chłodzenia naturalnego  NC-Box lub chłodzenia aktywnego AC-Box. Nowy regulator elektroniczny Vitotronic 200 zawiera szereg funkcji, jak m.in. obsługa 3 biegów grzewczych (w tym z zaworami mieszającymi), regulacja  pracy podgrzewu c.w.u., wody basenowej, załączanie dodatkowego źródła ciepła, funkcja chłodzenia naturalnego lub aktywnego, W przypadku większych obiektów, możliwe jest stosowanie układów kaskadowych złożonych z maksymalnie 5 pomp ciepła Vitocal 300-G.

Viessmann

Viessmann

Pompa ciepła Vitocal 200-G

Pompa ciepłą Vitocal 200-G stanowi atrakcyjne cenowo rozwiązanie dla budynków jedno-, dwurodzinnych, a także obiektów użytkowych . Wersja typ BWC solanka/ woda jako dolne źródło wykorzystuje grunt, gwarantując całoroczne, komfortowe zaopatrzenie domu w ciepło w trybie monowalentnym.  Regulator sterowany pogodowo umożliwia przyłączenie 2 obiegów grzewczych, a dodatkowo realizację funkcji „natural cooling”. Naturalne chłodzenie budynku dzięki niższej od otoczenia temperaturze dolnego źródła ciepła w okresie letnim, nie wymaga pracy sprężarki pompy ciepła i w porównaniu do tradycyjnej klimatyzacji jest tańsze w eksploatacji ok. 6-7 krotnie. Naturalne chłodzenie poprzez instalację ogrzewania podłogowego lub schładzanie powietrza wentylacyjnego jest przeznaczone dla budynków jednorodzinnych bez nadmiernych zysków ciepła (duże przeszklenia, sprzęt), Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji, niezawodność i spokojną pracę zapewnia całkowicie hermetyczna sprężarka Compliant Scroll z tłumieniem wibracji.

Viessmann

Viessmann

Specjalnej konstrukcji podgrzewacz c.w.u

Opisane powyżej pompy ciepła mogą współpracować z podgrzewaczami pojemnościowymi ciepłej wody użytkowej o rozwiniętej powierzchni grzewczej wężownicy. Z uwagi na niższe parametry zasilania woda grzewczą w porównaniu do kotłów grzewczych, zazwyczaj istnieje potrzeba stosowania podgrzewaczy c.w.u o zwiększonej powierzchni wężownicy. Takim rozwiązaniem jest specjalnie przeznaczony do współpracy z pompami ciepła podgrzewacz Vitocell 100-V Typ CVW o pojemności 390 litrów. Wężownica o powierzchni 4,1 m2 jest ponad 2 razy powiększona w stosunku do standardowych wężownic w podgrzewaczach o tej pojemności.

Kompaktowa pompa ciepła Vitocal 333-G

Przyszłość należy do domów o niewielkim zapotrzebowaniu na energię cieplną, ponieważ korzystnie wpływają na środowisko, minimalizują emisję CO2 i oszczędzają naturalne zasoby paliw. Szczególnie wtedy, jeżeli  wykorzystują odnawialne źródło energii jak pompa ciepła Vitocal 333-G typu solanka – woda z podgrzewaczem c.w.u. czy Vitocal 333-G NC – dodatkowo wyposażona w funkcję „natural cooling”. Vitocal 333-G NC jest rozwinięciem konstrukcji kompaktowej pompy ciepła typu Vitocal 333-G. Oznacza to połączenie w jednej obudowie modemu pompy ciepła typu solanka-woda oraz podgrzewacza ciepłej wody użytkowej i komponentów dla funkcji „natural cooling” – chłodzenie pomieszczeń z wykorzystaniem naturalnego chłodu dolnego źródła ciepła – gruntu poprzez kolektor ziemny poziomy lub sondy pionowe (odwierty).

Viessmann

Viessmann

Zapisz się do newslettera

redakcja@ideadomu.pl

Ocena
BRAK KOMENTARZY

DODAJ KOMENTARZ