Home / Projekty domów  / Porady  / Przygotowanie działki przed budową domu

Przygotowanie działki przed budową domu

Spread the love

Otrzymanie pozwolenia na budowę pozwala na przejście do kolejnego etapu związanego z budową wymarzonego domu. Po zgłoszeniu zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych we właściwym powiatowym inspektoracie budowlanym oraz zatrudnieniu kierownika budowy czas na odpowiednie przygotowanie działki.

Po uzyskaniu stosownych pozwoleń na budowę domu (rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego możliwe jest w oparciu o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie domu do budowy) czas na wyznaczanie granic działki. Pracę tę wykonuje geodeta na podstawie mapy geodezyjnej oraz planu zagospodarowania przestrzennego. Geodeta zajmie się również wytyczeniem granic budynku. W tym przypadku będzie posługiwał się dołączonym do pozwolenia na budowę projektem planowanego budynku.

Pozwolenie na budowę stanowi również podstawę wystąpienia do zakładu energetycznego oraz zakładu wodociągowego o doprowadzenie niezbędnych podczas budowy mediów.

  • Prąd i woda na budowie

Energia elektryczna oraz dostęp do wody są konieczne do prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych. W przypadku prądu, który rzadko kiedy jest doprowadzony na działkę, na której powstaje nowy dom, inwestor otrzymuje od zakładu energetycznego zgodę na przyłącze budowlane. Zazwyczaj jest to prowizoryczne doprowadzenie prądu do działki z najbliższego słupa energetycznego.

Zużycie prądu liczone jest według licznika umieszczonego na słupie. Warto przy tym pamiętać, że taki prąd jest droższy od prądu pobieranego ze zwykłego przyłącza.

Z doprowadzeniem wody na działkę nie ma problemu, jeżeli w jej pobliżu biegnie sieć wodociągowa. Zakład wodociągowy może wydać zgodę na podłączenie prowizoryczne lub takie, które na stałe będzie doprowadzać wodę również wówczas, gdy dom będzie już wybudowany.

Jeżeli jednak w pobliżu nie biegnie sieć wodociągowa, niezbędne jest wybudowanie studni lub dowożenie wody beczkowozem.

  • Odgrodzenie się od sąsiadów

Jeszcze na etapie wytyczania granic działki przez geodetę warto porozumieć się z sąsiadami co do ogrodzenia. W przypadku, gdy ogrodzenie znajdzie się na granicy dwóch działek, można porozumieć się z właścicielami sąsiedniej działki, aby koszty jego utrzymania rozkładały się na dwie strony. Jeżeli jednak takich uzgodnień nie będzie, ogrodzenie powinno znaleźć się w granicach naszej działki.

Na czas budowy najlepiej jest postawić ogrodzenie prowizoryczne. Musi się ono znaleźć, aby zabezpieczyć plac budowy przed osobami postronnymi.

  • Przygotowanie gruntu pod budowę

Budowy domu nie rozpoczniemy na działce charakteryzującej się nierównością terenu, porośniętej chwastami czy dziko rosnącymi krzewami. Konieczne może się okazać również usunięcie uniemożliwiających budowę drzew. Teren pod budowę powinien być równy. W tym miejscu, gdzie przewiduje się prowadzenie prac ziemnych, należy liczyć się z usunięciem warstw ziemi, którą, jeżeli na to pozwolą wymiary działki, najlepiej jest składować.

W późniejszym etapie może zostać wykorzystana do zniwelowania nierówności, a humus z powodzeniem można wykorzystać do zakładania ogrodu. Jeżeli jednak działka jest zbyt mała nie pozostaje nic innego jak wywiezienie ziemi.

Przed przystąpieniem do budowy ważne jest także sprawdzenie nośności gruntu. W tym celu wskazane jest przeprowadzenie badania geotechnicznego.

Ideadomu.pl

  • Organizacja na placu budowy

O prowadzonej na działce budowie informuje umieszczona w widocznym miejscu tablica. Jej kształt, rozmiar oraz zastosowane kolory reguluje Prawo Budowlane. Tablica informacyjna powinna zatem mieć kształt prostokąta o wymiarach 90 x 70 cm i powinna być w kolorze żółtym. Informacje dotyczące rodzaju prowadzonych robót, numeru pozwolenia na budowę wraz z nazwą i adresem właściwego nadzoru budowlanego, inwestora czy kierownika budowy powinny zostać zapisane czarnym kolorem.

Pracującym na placu budowy pracownikom inwestor ma w obowiązku zapewnienie zaplecza socjalnego oraz toalety. Ważne jest także to, aby na działce znalazł się śmietnik, a także zamknięte pomieszczenie, w którym będą przechowywane narzędzia i materiały. Blisko betoniarki powinno zostać wydzielone miejsce na żwir oraz piasek. W sprawnym przebiegu planowanej budowy pomocne będzie także wydzielenie stref niebezpiecznych, wytyczenie dróg oraz przejść dla pieszych.

Zapisz się do newslettera

biuro@ideadomu.pl

Ocena
BRAK KOMENTARZY

DODAJ KOMENTARZ